Den enkleste vej til oplevelser for billetkøber og arrangør med danmarks venligste billetsystem

Handelsbetingelser

Ved samhandel med Enkelbillet.dk skal kunden (du) acceptere vilkårene i nedenstående handelsbetingelser og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder vilkårene giver dig.

Vilkår for køb af billetter via Enkelbillet.dk

Enkelbillet.dk formidler salg af billetter for en række danske arrangører af teater, musik, sport, foredrag og andre arrangementer. Alle reklamationer vedrørende arrangørens betalingstandsning, konkurs eller aflysning skal rettes til Enkelbillet.dk. Alle spørgsmål vedrørende det konkrete arrangement og dettes praktiske afvikling skal rettes til den ansvarlige arrangør. Arrangørens kontaktinformation fremgår ved booking af billetter og er printet på billetten.

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Betalte billetgebyrer refunderes ikke. Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Som billetagent hæfter Enkelbillet.dk for refusion af købssummen i tilfælde af arrangørens aflysning, herunder arrangørens konkurs eller betalingsstandsning. I tilfælde af aflysning skal kunden (du) rette henvendelse til Enkelbillet.dk, så snart du erfarer at arrangementet er aflyst. Tilbagebetaling af købssum vil i de tilfælde hvor det er muligt, ske via kreditering af den fulde købssum excl. betalte gebyrer til kundens (dit) betalingskort.

Billetten med den påtrykte stregkode er adgangstegn til det konkrete arrangement. Billetten er kun gyldig såfremt stregkoden er aktiveret. Det vil sige at billetter, der er annulleret p.g.a. bortkomst, tyveri mv. ikke er gyldige adgangstegn. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan således ikke kopieres, eller på anden måde forsøges anvendt flere gange. For at opnå den størst mulige sikkerhed udstedes billetten personligt, og personidentifikation kan kræves af arrangøren ved adgang til arrangementet.

Registerpolitik og databeskyttelse

Vi indhenter udelukkende data nødvendig for at kunne sælge dig billetten, herunder navn, adresse, telefonummer og email. Vi videregiver denne information til arrangøren, så denne har mulighed for at kontrollere, at du er retmæssig indehaver af billetten. Vi videregiver aldrig data til 3. part. For yderligere information herom eller for udskrift af gemt data, kontakt venligst payment (snabel-a) enkelbillet.dk.

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK). Køb af billetter tillægges gebyr som oplyses. Alle eventuelle gebyrer vil blive tillagt inden kunden (du) accepterer købet, hvor totalbeløbet vil blive oplyst.

Betaling og levering

Betaling for bestilte varer sker online på bestillingstidspunktet ved brug af følgende dansk- og udenlandsk udstedte betalingskort: Dankort, eDankort, VisaDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB og American Express. Al kommunikation med www.enkelbillet.dk foregår krypteret. Kreditkortoplysningerne sendes direkte til PBS og Enkelbillet.dk gemmer ikke disse.
Ved køb af billetter trækkes beløbet straks ved afgivelse af ordren, idet ydelsen (billetten) leveres på samme tidspunkt som betalingen gennemføres. Købte billetter leveres altid som "Print-selv"-billetter i PDF-format umiddelbart efter gennemført betaling. Billetterne skal udskrives og fremvises på arrangørens forlangende.

Reklamations-, fortrydelses- og returret

Enhver form for reklamation der vedrører arrangementet eller købte billetter, skal rettes til Enkelbillet.dk hurtigst muligt og altid inden tidspunktet for arrangementets start som påtrykt billetten. Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Ved køb af billetter leveres denne elektronisk umiddelbart efter afgivelse af ordre og gennemførsel af betaling. Da den købte ydelse tages i brug umiddelbart efter betaling og du skal acceptere at vi straks giver dig adgang til ydelsen, bortfalder fortrydelsesretten jvf. Forbrugeraftaleloven, §18 stk. 4.

Ansvarsbegrænsning

Ansvarsbegrænsning og forbehold for at handle på www.enkelbillet.dk skal du være indforstået med disse salgs- og leveringsbetingelser. Enkelbillet.dk kan ikke garantere, at www.enkelbillet.dk til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri, og Enkelbillet.dk kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af www.enkelbillet.dk, såsom problemer med internetopkobling og anvendelse af ikke-tidssvarende pc'er og programmer.

Enkelbillet.dk tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer. Enkelbillet.dk er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Enkelbillet.dk's ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr.
Sælg billetter med Enkelbillet.dk
- til din koncert, teaterforestilling, fest, skolekomedie, show, sportsarrangement...
0 kr 0 kr 5 kr 30 kr
Oprettelse Abonnement Gebyr Bankoverførsel